Novinky

4 CHARITATÍVNE VIRTUÁLNE BEŽECKÉ PRETEKY

# Vybehaj s nami pomoc Nadácia PORFIX spolu s agentúrou BE COOL pripravila sériu 4 charitatívnych virtuálnych behov, ktorých cieľom je ... Více

ZDRAVOTNÝ MATERIÁL PRE NEMOCNICU V BOJNICIACH

Vedenie spoločnosti nemyslí iba na svojich zamestnancov, ale cez Nadáciu PORFIX spustilo pomoc aj ľuďom v prvej línii. Uvedomuje si závažnosť situácie s ... Více

Zdravotní materiál pro nemocnici v Trutnově

Vedení společnosti nemyslí pouze na vlastní zaměstance, ale spustilo přes Nadační fond PORFIX pomoc i lidem v tzv.první linií. Na Trutnovsku tak bylo doručeno 300ks ... Více