Čo podporujeme?

ZdravieZdravie

Ochrana zdravia patrí k prioritným oblastiam. Uvedomujeme si dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o ochranu zdravia. Zameriavame sa najmä na inovatívne a konkrétne projekty so širšou pôsobnosťou.

Centrum Naša Chalúpka

Viac

Nikolka

Viac

ŠportŠport

Podporujeme športovcov v tzv. okrajových športoch, ktorí dosahujú špičkové výkony napriek neporovnateľne horším podmienkam na prípravu, ako majú ich súperi. Našim cieľom je podporovať aj  projekty zamerané na športové vyžitie mládeže.

Mladí karatisti z Prievidze

Viac

Letný tábor pre deti

Viac

Lyžiarka Deniska

Viac

Beh na ROKOŠ

Viac

VzdelanieVzdelanie

Podporujeme mladých ambicióznych ľudí na ich ceste k získaniu kvalitného vzdelania. Školám pomáhame pri realizácii zmysluplných vzdelávacích programov.

Chcela som byť veterinárkou

Viac

Nádejná mladá speváčka Kristel

Viac

Verejnoprospešné akcieVerejnoprospešné akcie

Nadácia podporuje aktivity, ktoré majú verejný prospech, všeobecný úžitok pre nás všetkých.

Nové přístroje do nemocnice v Trutnově

Viac

Nemocnice Trutnov

Viac

Domov Slunečnice Ostrava

Viac

Krnča

Viac