Nemocnica Bojnice

Vedenie spoločnosti nemyslí iba na svojich zamestnancov, ale cez Nadáciu PORFIX spustilo pomoc aj ľuďom v prvej línii. Uvedomuje si závažnosť situácie s obrovským dosahom a nezabúda, práve naopak vyhľadáva.

"Úprimne sa chceme poďakovať generálnemu riaditeľovi spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. Ing. Petrovi Hennelovi, ktorý v tejto neľahkej dobe myslí nielen na svojich zamestnancov, ale aj na našich zdravotníkov v prvej línii. Náš námestník MUDr. Milan Henčel prevzal z jeho rúk 300 kusov respirátorov FFP2, ktoré sú nevyhnutnou pomôckou v boji s COVID-19." Informovala stránka Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach.

Pomoc neustále pokračuje k ďalším ľuďom a zariadeniam a v spolupráci Nadácie PORFIX s agentúrou BECOOL sa pripravuje projekt charitatívneho virtuálneho behu, do ktorého sa budú môcť zapojiť všetci, ktorí chcú pomôcť. Budeme Vás ďalej informovať.

Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou tohto tímu. Prajeme Vám, i nám, pevné zdravie a krásne dni, teraz i s priestorom na to vážiť si každý jeden deň prežitý v zdraví.