Nadácia PORFIX

Správna rada:
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ing. Miroslav Peteja - člen
Ing. Peter Hennel - člen

Správca nadácie:
Ing. Eva Hlinková

Revízor:
Ing. Tatiana Balážová

Nadační fond PORFIX

Správní rada:
MUDr. Martin Kováč, předseda 
Ing. Miroslav Peteja, člen
Ing. Michal Žilka, člen 

Revizor:
Ing. Štěpán Procházka