Projekty

Chcela som byť veterinárkou

Splniť si svoj sen – byť veterinárkou, pomohla aj Nadácia PORFIX mladej študentke Norike úhradou časti nákladov na štúdium v Košiciach.