Poslanie nadácie PORFIX

Spoločenská zodpovednosť je jednou z našich základných hodnôt. Prostredníctvom Nadácie PORFIX chceme podporovať zmyslupné verejnoprospešné projekty, byť oporou občianskych aktivít vedúcich k skvalitňovaniu života a adresne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Najnovšie projekty

Čo podporujeme

 • Zdravie

  Zdravie

  Ochrana zdravia patrí k prioritným oblastiam. Uvedomujeme si dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o ochranu zdravia. Zameriavame sa najmä na inovatívne a konkrétne projekty so širšou pôsobnosťou.

 • Šport

  Šport

  Podporujeme športovcov v tzv. okrajových športoch, ktorí dosahujú špičkové výkony napriek neporovnateľne horším podmienkam na prípravu, ako majú ich súperi. Našim cieľom je podporovať aj  projekty zamerané na športové vyžitie mládeže.

 • Vzdelanie

  Vzdelanie

  Podporujeme mladých ambicióznych ľudí na ich ceste k získaniu kvalitného vzdelania. Školám pomáhame pri realizácii zmysluplných vzdelávacích programov.

 • Verejnoprospešné akcie

  Verejnoprospešné akcie

  Nadácia podporuje aktivity, ktoré majú verejný prospech, všeobecný úžitok pre  nás všetkých.