Kontakt

Nadácia PORFIX

ul. 4. apríla 79
972 43  Zemianske Kostoľany
Slovenská republika

Tel.: +421 46 51 93 101

Fax: +421 46 51 93 110
nadacia@porfix.sk
www.nadaciaporfix.sk

Nadácia je registrovaná do Registra nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 16. novembra 2010 pod registračným číslom: 203/Na-2002/977

IČO: 42150132
DIČ: 2023149139

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK4502000000002833578754