Projekty

Centrum Naša Chalúpka

Centrum Naša Chalúpka, o.z. vzniklo  s cieľom poskytnutia pomoci, všestranného rozvoja a zlepšenia kvality života osobám zdravotne, mentálne, telesne, kombinovane a sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi a seniorom.

 Nadácia PORFIX bola oslovená, aby podporila výstavbu priestorov z materiálu PORFIX, kde sa môžu tieto skupiny stretávať.