Projekty

Krnča

Na elimináciu vplyvu ťažby kremenca jednej z firiem zo skupiny PORFIX v katastri obce Krnča, sa Nadácia PORFIX rozhodla podporiť výstavbu chodníkov pre chodcov v obci.