Projekty

Podpora stredoškolákov

Financie z Nadácie PORFIX pomohli nakúpiť technické pomôcky k výučbe študentov SOŠ v Novákoch.