Poslanie Nadácie a nadačního fondu PORFIX

Spoločenská zodpovednosť je jednou z našich základných hodnôt. Prostredníctvom Nadácie PORFIX a Nadačního fondu PORFIX chceme podporovať zmyslupné verejnoprospešné projekty, byť oporou občianskych aktivít vedúcich k skvalitňovaniu života a adresne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

 

Aktuality

Sever pomáhá Jihu

Sever pomáhá Jihu

Nadačný fond PORFIX poskytne obciam kriticky postihnutým júnovým tornádom finančný dar a v spolupráci so ...