Projekty

 • Zdravie

  Ochrana zdravia patrí k prioritným oblastiam. Uvedomujeme si dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o ochranu zdravia. Zameriavame sa najmä na inovatívne a konkrétne projekty so širšou pôsobnosťou.

  • Centrum Naša Chalúpka

   Centrum Naša Chalúpka, o.z. vzniklo  s cieľom poskytnutia pomoci, všestranného rozvoja a zlepšenia kvality života osobám zdravotne, mentálne, telesne, kombinovane a sociálne znevýhodneným ako aj ľuďom nachádzajúcim sa v núdzi a seniorom.
 • Šport

  Podporujeme športovcov v tzv. okrajových športoch, ktorí dosahujú špičkové výkony napriek neporovnateľne horším podmienkam na prípravu, ako majú ich súperi. Našim cieľom je podporovať aj  projekty zamerané na športové vyžitie mládeže.

  • Crossfit Games

   Účasť talentovanej Emy Gálovej, ktorá zastupovala Slovenskú republiku na súťaži NOBULL Crossfit Games 2022, podporila Nadácia PORFIX.
  • Martin Koiš

   Nadácia podporuje mladého športovca Martina Koiša, ktorý sa pravidelne zúčastňuje celoslovenských rallye pretekov osobných automobilov.
  • Mladí karatisti z Prievidze

   Nadácia PORFIX už viac krát podporila mladých karatistov z Prievidze a ich aktivity v rámci tréningov, súťaží.
  • Letný tábor pre deti

   Býva už dobrou tradíciou pravidelne organizovať letný tábor pre deti zo skupiny PORFIX. Ten v júli 2022 sa organizoval v krásnom horskom prostredí v Náměšti nad Oslavou. Zúčastnilo sa ho 15 detí zo Slovenska a 19 detí z Českej republiky.
 • Vzdelanie

  Podporujeme mladých ambicióznych ľudí na ich ceste k získaniu kvalitného vzdelania. Školám pomáhame pri realizácii zmysluplných vzdelávacích programov.

 • Verejnoprospešné akcie

  Nadácia podporuje aktivity, ktoré majú verejný prospech, všeobecný úžitok pre  nás všetkých.

  • Pamätné oslavy obce Temeš

   Obec Temeš v okrese Prievidza organizovala v roku 2022 pamätné oslavy obce, na zabezpečenie ktorých Nadácia PORFIX prispela na nákup krojov pre deti.
  • Krnča

   Na elimináciu vplyvu ťažby kremenca jednej z firiem zo skupiny PORFIX v katastri obce Krnča, sa Nadácia PORFIX rozhodla podporiť výstavbu chodníkov pre chodcov v obci.