Projekty

Pamätné oslavy obce Temeš

Obec Temeš v okrese Prievidza organizovala v roku 2022 pamätné oslavy obce, na zabezpečenie ktorých Nadácia PORFIX prispela na nákup krojov pre deti.