O nás

Poslanie

Nadácia PORFIX je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2010 z iniciatívy vedenia spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s.. Zároveň založila Nadační Fond PORFIX aj dcérska spoločnosť PORFIX CZ, a.s. s rovnakým cieľom - podporovať subjekty v ČR.

Spoločenská zodpovednosť je jednou z našich základných hodnôt. Prostredníctvom nadácie chceme podporovať zmyslupné verejnoprospešné projekty, byť oporou občianskych aktivít vedúcich k skvalitňovaniu života a adresne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Naším cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá sústreďuje dve percentá zo zaplatených daní zamestnancov i ostatných fyzických osôb a  podnikateľských subjektov. Ambíciou nadácie je aj získavanie rôznych finančných darov na podporu aktivít zameraných na oblasti ochrany zdravia, telovýchovy a športu, rozvoja vzdelávania, ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ale i tvorby životného prostredia, zachovania prírodného bohatstva a ochrany ľudských práv. Finančnú podporu poskytujeme jednotlivcom a organizáciám, hlavne v rámci regiónu Hornej Nitry. Chceme z našich domovov vytvoriť pre všetkých lepšie miesto pre život.