O nás

Štatutárne orgány

Nadácia PORFIX

Správna rada:
MUDr. Martin Kováč - predseda
Ing. Miroslav Peteja - člen
Ing. Peter Hennel - člen

Správca nadácie:
Ing. Eva Hlinková

Revízor:
Ing. Tatiana Balážová